චීනය YFKB-300LB කර්මාන්ත හා නිෂ්පාදකයන් | Yongyuan

YFKB-300LB

නිෂ්පාදන විස්තර

නිෂ්පාදන ඇමිණුම්

සම්මත විශේෂාංග    

WCB කාස්ට් මණ්ඩලය හා AISI 1025 ඇඩප්ටර

ලබා ගත හැකි අත්යවශ්ය හෝ ආදේශ ආසන

API 6D ASME B16.34 සම්මත කිරීමට නිර්මාණය කර කපාට

කපාට දාරවල ASME B16.5 සම්මත

316SS තැටිය සම්මත

ටැප් සමග සවිකරන දෙන බොනෙට් සම්මත වේ

NACE MR0175

serted පින් වසන්ත වර්ගය 6


  • පසුගිය:
  • ඊළඟ:

  • ආශ්රිත නිෂ්පාදන