චීනය YFBF-300LB කර්මාන්ත හා නිෂ්පාදකයන් | Yongyuan

YFBF-300LB

නිෂ්පාදන විස්තර

නිෂ්පාදන ඇමිණුම්

විශේෂාංග:     

WCB කාස්ට් මණ්ඩලය හා ඇඩප්ටර

විරෝධී මරු කැඳවමින් සාක්ෂි කඳ නිර්මාණය

API 6D කිරීමට නිර්මාණය කර කපාට

කපාට ASME B16.34 B16.10 B16.5 හා BS5351 හමුවීමට

ගිනි ආරක්ෂිත නිර්මාණය

ලිවර් හෝ Gear සඳහා පෝස්ටරයක් ​​අලවන්න උපාංග සම්මත කපාට මගින් ක්රියා කරන

NACE MR0175

ball.stem හා ශරීරය අතර Antistatic භූගත

2"2-1/2"3"4"6"8"Lever Operated  6"8" Gear Operated

ISO 5211 අනුකූල සවි පෑඩ්

 


  • පසුගිය:
  • ඊළඟ:

  • ආශ්රිත නිෂ්පාදන