චීනය YBAD-R කර්මාන්ත හා නිෂ්පාදකයන් | Yongyuan

YBAD-R

නිෂ්පාදන විස්තර

නිෂ්පාදන ඇමිණුම්

විශේෂාංග:  

1000/1500/2000 WOG ස්ටෑන්ඩර්ඞ් වරාය

මෘදු යකඩ BODY

සාක්ෂි කඳ පිටතට පහරක්

RPTFE / DELRIN ආසන

පරීක්ෂා කිරීම හා ටෙස්ට්: API598

ෙතඩ්ස් ASME B1.20.1 (එන්පීටී) අනුකූල

NACE MR-01-75

 

 


  • පසුගිය:
  • ඊළඟ:

  •