સમાચાર

 • સ્ટેનલેસ સ્ટીલ વાલ્વ કાર્યક્રમો અને બજારમાં ભવિષ્ય

  સ્ટેનલેસ સ્ટીલ વાલ્વ કાર્યક્રમો અને બજારમાં ભવિષ્ય

  તેના લાંબા જીવન નથી, કાટ, લીલી અને શ્રેષ્ઠતા અન્ય લાભ કારણે સ્ટેનલેસ સ્ટીલ વાલ્વ, ઔદ્યોગિક એપ્લિકેશન્સ દાખલ કર્યો છે પાઇપલાઇન ઉદ્યોગ ક્ષેત્રમાં વાલ્વ ઉત્પાદનો ખરીદી કરશે બની ગયું છે, પરંતુ સ્થાનિક વાલ્વ ઉત્પાદકો આંતરરાષ્ટ્રીય ધોરણો પહોંચી વળવા માટે યુનિ નથી. ..
  વધુ વાંચો
 • ઉચ્ચ દબાણ વાલ્વ સારા બજારમાં ભવિષ્ય

  ઉચ્ચ દબાણ વાલ્વ સારા બજારમાં ભવિષ્ય

  અમારા વર્તમાન વાલ્વ બજારમાં નીચા દબાણ વાલ્વ ઉપરાંત એક સ્તર આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં સ્વીકાર્ય હાંસલ કરવા, ઉચ્ચ દબાણ વાલ્વ હજુ આયાત પર આધાર રાખે છે કરવાની જરૂર છે. સતત સારું મેક્રોઇકોનોમિક પરિસ્થિતિ હેઠળ, ઉત્પાદન અને વેચાણ લક્ષ્યો વાલ્વ ઉદ્યોગ સૌથી maintaine છે ...
  વધુ વાંચો
 • દબાણ વાલ્વ ઉદ્યોગ - સ્થાનિક ઉચ્ચ વિકાસ વલણ

  દબાણ વાલ્વ ઉદ્યોગ - સ્થાનિક ઉચ્ચ વિકાસ વલણ

  વાલ્વ ઉત્પાદનો નીચા ગુણવત્તા માટે કારણ એ છે કે, બજાર ઝડપી વિસ્તરણને કારણે, મૂળ રાજ્ય માલિકીની વાલ્વ સાહસો શટ ડાઉન અને તેને તબદીલ છે. જોકે ટાઉનશિપ ઉધોગસાહસોને ટાઉનશિપ એન્ટરપ્રાઇઝ નીચા પ્રારંભ બિંદુ કારણે ઝડપથી વિકસાવી છે, ...
  વધુ વાંચો