Νέα

 • Ανοξείδωτο εφαρμογές βαλβίδων χάλυβα και τις προοπτικές της αγοράς

  Ανοξείδωτο εφαρμογές βαλβίδων χάλυβα και τις προοπτικές της αγοράς

  Ανοξείδωτο χάλυβα, βαλβίδες, λόγω της μακράς ζωής του, δεν σκουριάζει, πράσινο και άλλα πλεονεκτήματα της αριστείας έχει εισέλθει τις βιομηχανικές εφαρμογές, έχει γίνει στον τομέα της βιομηχανίας αγωγών θα αγοράσουν τα προϊόντα της βαλβίδας, αλλά οι εγχώριες κατασκευαστές βαλβίδα για να ανταποκρίνονται στα διεθνή πρότυπα δεν είναι Παν. ..
  Διαβάστε περισσότερα
 • Καλές προοπτικές στην αγορά των βαλβίδων υψηλής πίεσης

  Καλές προοπτικές στην αγορά των βαλβίδων υψηλής πίεσης

  Στη σημερινή αγορά βαλβίδα μας, εκτός από την βαλβίδα χαμηλής πίεσης για να επιτευχθεί ένα επίπεδο αποδεκτό από την διεθνή αγορά, οι βαλβίδες υψηλής πίεσης πρέπει ακόμη να στηρίζονται στις εισαγωγές. Σύμφωνα με Συνεχίζεται καλή μακροοικονομική κατάσταση, το μεγαλύτερο μέρος της βιομηχανίας των στόχων της παραγωγής και των πωλήσεων της βαλβίδας έχει διατηρείτε ...
  Διαβάστε περισσότερα
 • Ανάπτυξη τάση της εγχώριας υψηλής - βιομηχανία βαλβίδα πίεσης

  Ανάπτυξη τάση της εγχώριας υψηλής - βιομηχανία βαλβίδα πίεσης

  Ο λόγος για τη χαμηλή ποιότητα των προϊόντων της βαλβίδας είναι ότι, λόγω της ταχείας ανάπτυξης της αγοράς, οι αρχικές κρατικές επιχειρήσεις βαλβίδα έχει κλείσει και να μεταφερθεί. Παρά το γεγονός ότι ένας αριθμός των επιχειρήσεων δήμος έχει αναπτυχθεί ραγδαία, λόγω του χαμηλού σημείου εκκίνησης της επιχείρησης δήμος ...
  Διαβάστε περισσότερα